Siteul www.olustra.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies.

Confidentialitatea datelor

» CONFIDENTIALITATE SI DATE PERSONALE
 
Utilizatorul raspunde de veridicitatea datelor introduse in timpul creerii contului si pentru toate activitatile care survin prin accesarea contului si parolei personale. EXPLORER LOGISTIC SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. 

Utilizatorul este de acord ca EXPLORER LOGISTIC SRL sa prelucreze datele cu caracter personal potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pe teritoriul României si/sau in strainatate, direct sau prin partenerii contractuali ai EXPLORER LOGISTIC SRL in scop de marketing, pentru efectuarea de analize statistice si activitati de marketing. Conform Legii nr.677/2001, utilizatorii au in special urmatoarele drepturi: de informare si acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, precum si modalitatile de exercitare ale acestora. Utilizatorii declara ca sunt de accord ca EXPLORER LOGISTIC SRL sa prelucreze datele lor personale furnizate, potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 si ca au luat la cunostinta de drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 mai sus mentionate. 

Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau alte verificari legale, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare. 

Inregistrare la ANSPDCP nr. 452398 / 2016